Få hjælp til din forsikringssag her

Dette indlæg er udarbejdet i samarbejde med den virksomhed der linkes til. Indlægget er derfor betalt - det samme gælder links.

Det er bedst at kontakte dem umiddelbart lige efter skaden er sket og gerne før du indleder forhandlinger med taksator og eventuelt håndværkere til udbedring af skaden.

Med forsikringsskader hjælper de dig med at anmelde skaden og med at få den rigtige erstatning ved eksempelvis at sikre dig, at du får den hjælp du/I skal have, når skaden lige er sket, registrere skader og følgeskader, prissætte omkostningerne til udredning af skaderne og regne på restværdi, lovliggørelse og følgeskader som også er dækket af netop din forsikring. Læs mere om forsikringssager her.

Forsikringsforbehold

Et forbehold betyder, at der ønskes at undersøge, hvorvidt der er tale om en dækningsberettiget skade, inden selskabet vil betale for en reparation. Forbehold tages eksempelvis ved mistanke om eksempelvis skimmelsvamp og så videre.

Forsikringsselskaberne skal tage et eventuelt forbehold så tidligt som muligt og hurtigst muligt herefter nå til en afklaring.

I nogle tilfælde, kan det være en fordel, hvis der bliver sat forundersøgelser i værk for at præcisere skadens art og omfang. Det kan for eksempel være en fordel, hvis der til skadeanmeldelsen lægges et analysesvar og et notat om skadens omfang.

Written By

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *