Et godt hus kræver god projektledelse

En arbejder kigger på en plantegning

Dette indlæg er udarbejdet i samarbejde med den virksomhed der linkes til. Indlægget er derfor betalt - det samme gælder links.

Når vi flytter ind i en lækker nybygget bygning, så tænker vi sjældent over det kæmpe stykke arbejde som ligger bag. Der har nemlig været flere arkitekter, ingeniører, entreprenører osv. i gang. For selvom byggeprojekter er en del af mange entreprenørvirksomheders driftsopgaver, så er det stadig et projekt, hvor mange ting kan gå galt. Projekter er nemlig definerede ved at være opgaver som er lavet sjældent eller aldrig før af virksomheden. Derfor er der en del usikkerhed og risici forbundet ved projekter. Mange entreprenørvirksomheder bygger dog som bekendt de samme bygninger flere gange, og derfor er usikkerheden naturligvis mindre. Men for at undgå lange forsinkelser, overskredne budgetter og dårligt håndværk, skal projektledelsen være i top.

Forberedelse er nødvendigt

Indenfor byggebranchen består teamet i hver enkelt virksomhed ofte af de samme medarbejdere, som alle har prøvet de enkelte arbejdsopgaver før. Derfor er det ofte ikke på arbejderplan at bygge projektet kan gå galt. Alligevel er det enormt vigtigt at projektet er forberedt helt ned til den sidste detalje. Her gælder er det om at definere den endelige målsætning som i sidste ende vil være at opføre en bygning, som de fremtidige beboere kan blive glade for. Derudover skal der defineres nogle leverancer som bliver mere konkrete, jo længere man går ned i målhierarkiet.

Opfyld løbene delmålsætninger

De ting som næsten altid går galt i større byggeprojekter er, at tidsrammen ikke overholdes, og at budgettet overskrides. Dette er et problem som går igen og igen, selvom forberedelserne bliver gjort grundigt. For at minimere disse fejl kan det være behjælpeligt at arbejde ud fra delmålsætninger som der løbene følges op på. Her kan tidsregistrering være behjælpeligt. Find jeres her.

Hav styr på det omkring projektet

Der ligger dog ikke kun udfordringer indenfor projektets rammer. Især i byggebranchen ligger der mange udfordringer udenfor, da mange har en holdning til (især) større bygninger. Byggelarm er til gene for mange, og for projektlederen gælder det derfor om at berolige dem som skal leve med det i flere måneder.

Written By

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *